Nowe ceny usług związane z wywozem i utylizacją nieczystości płynnych na oczyszczalni ścieków w Strzyżowie

Informujemy, że od 15 stycznia 2024 r. na podstawie uchwały nr 1/2024 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Strzyżowie, ustalono nowe ceny za usługi związane z wywozem i utylizacją nieczystości płynnych na oczyszczalni ścieków w Strzyżowie.

Poniżej przedstawiamy Państwu uchwałę nr 1/2024 zawierającą nowe stawki opłat.

Uchwała_1_2024.pdf

Zasady-świadczenia-usługi-opróżniania-zbiorników-bezodpływowych-i-transportu-nieczystości-płynnych-przez-PGKiM_1_2024.pdf