Wskazania wodomierzy można zgłaszać:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
– osobiście w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji pok. nr 10
– pod numerem telefonu 17 276 11 03 wew. 36
lub
– wysyłając e-mail na adres: wodomierz@pgkim.strzyzow.pl

Wysyłając e-mail należy podać:

  1. Imię i nazwisko
  2. Adres
  3. Aktualny stan wodomierza
  4. Numer licznika
  5. Telefon kontaktowy