Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. Południowa 3

O firmie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Początek działalności jest datowany na 15 stycznia 1968 r., kiedy to Uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nr 44/101/68 przemianowano Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zakład podlegał i rozliczał się z Miejską Radą w Strzyżowie.
Decyzją Wojewody Rzeszowskiego nr 138/75 z dnia 18 listopada 1975 r., na bazie ZGKiM oraz jednostek budżetowych Urzędów Gmin: Czudec, Frysztak i Niebylec powołano Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dniem 01.01.1976 r.
Przedsiębiorstwo jako wyodrębniona jednostka organizacyjna pod względem ekonomicznym  i prawnym rozliczała się z budżetem Wojewódzkiej Rady Narodowej poprzez Wojewódzkie Zjednoczenie PGKiM w Rzeszowie.
Przedsiębiorstwo obejmowało swoim zakresem działania miasto Strzyżów oraz gminy: Czudec, Frysztak, Niebylec i Wiśniową.
Zmiany polityczne w kraju wywarły również wpływ na organizację gospodarki komunalnej.
W roku 1982 zlikwidowano zjednoczenie a przedsiębiorstwo podporządkowano z powrotem samorządowi gminy.
W Urzędzie Wojewódzkim funkcjonowała komórka doradcza w zakresie planowania, cen, analiz. Powstanie silnych gmin spowodowało, że problemy gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej samorządy przejęły na siebie.
W 1991 r. przekazano budynek mieszkalny w Niebylcu Urzędowi Gminy w Niebylcu,
a Urząd Gminy we Frysztaku przejął oczyszczanie i wywóz nieczystości pod własny nadzór.
Zasięg terytorialny usług komunalnych i mieszkaniowych zawęził się do miasta i gminy Strzyżów.
Uchwałą nr V/24/94 z dnia 22 listopada 1994 r. Rada Miejska w Strzyżowie przekształciła Przedsiębiorstwo w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Stan prawny

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Strzyżowie działa w formie prawnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Właścicielem Spółki jest Gmina…

Zarząd

Zarząd Spółki tworzą obecnie:
➔ PREZES ZARZĄDU – mgr inż. Jacek Grodzki

➔ V-CE PREZES ZARZĄDU – mgr inż. Małgorzata Czarnik…

Zakres działalności

Spółka prowadzi działalność w zakresie:
➔ zaopatrzenia ludności w wodę,
➔ eksploatacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,
➔ produkcji i sprzedaży…

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.


ul. Południowa 3
38-100 Strzyżów
tel. 17 276 11 03, 17 276 12 59
fax. 17 276 12 11
e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl

Zakład Oczyszczania Miasta, Wysypiska Śmieci i Ciepłownictwa

Zgłoszenia wywozu nieczystości płynnych

Sekretariat
tel: 17 2761 103 wew. 31

Wywóz nieczystości stałych i płynnych, administrowanie cmentarzy
Marian Giera
tel: 17 2761 103 wew. 44
tel. kom: 696 069 042

Ciepłownictwo:
Joanna Janusz
tel: 17 2761 103 wew. 33
e-mail: j.janusz@pgkim.strzyzow.pl

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków

DOSTAWA WODY PITNEJ I EKSPLOATACJA SIECI KANALIZACYJNEJ

tel: 17 2761 103 wew. 42 lub 36

Podstawowym zadaniem Zakładu jest dostarczenie mieszkańcom zdatnej do spożycia wody pitnej. Nasza woda jest cyklicznie badana przez sanepid celem potwierdzenia jej przydatności do spożycia. Wyniki tych badania są dostępne…

CENTRUM OGRODNICZE „KLON”

W ciągłej sprzedaży oferujemy artykułu ogrodnicze, materiały budowlane i inne.

AKTUALNE GODZINY OTWARCIA:
pon-pt: 7:00 – 16:00
sob: 8:00 – 13:00
tel. 17 276 11 03 wew. 34
e-mail: klon@pgkim.strzyzow.pl

Skip to content