ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM PŁUKANIU SIECI WODOCIĄGOWEJ

PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie zawiadamia Odbiorców wody,
że w dniu 25 listopada 2020 r. (tj. środa) począwszy od godziny 7:30 do godzin wieczornych, planowane jest  płukanie sieci wodociągowej na terenie miasta.

Prosi się Odbiorców o ograniczenie do minimum poboru wody.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy !!!

Decyzja PPIS w Strzyżowie o przydatności wody do spożycia

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 06.10.2020 r. z wodociągu 100-1000 m3/24h Strzyżów – STWIERDZA PRZYDATNOŚĆ wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Decyzja_PPIS_10_2020.pdf

Decyzja PPIS w Strzyżowie o przydatności wody do spożycia

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 01.09.2020 r. z wodociągu 100-1000 m3/24h Strzyżów – STWIERDZA PRZYDATNOŚĆ wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Decyzja_PPIS_09_2020.pdf