OGŁOSZENIE W FORMIE ZAPYTANIA O CENĘ NA DOSTAWĘ KRUSZYW DO CENTRUM OGRODNICZEGO „KLON”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie w trybie zapytania o cenę ogłasza możliwość składania ofert na dostawę PIASKU, ŻWIRU i KAMIENIA.
Termin składania ofert: do dnia 03.04.2018 r., godz. 15:00.
Miejsce składania ofert: Sekretariat PGKiM Sp. z o.o. , ul. Południowa 3,
38-100 Strzyżów
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się w plikach dostępnych poniżej.

ogłoszenie-1

Formularz-oferty-przetargowej-załącznik-nr-1

Oświadczenie-załącznik-nr-2

Umowa-załącznik-nr-3

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Strzyżowie, zgodnie
z art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, poz.2018), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

Lp. Przedmiot
zamówienia
Rodzaj
zamówienia
Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość
zamówienia
Przewidywany termin wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym
1. Budowa ujęcia wód
podziemnych dla
potrzeb wodociągu
komunalnego miasta Strzyżowa wraz ze zbiornikiem oraz infrastrukturą techniczną
Usługa Przetarg nieograniczony 1 700 000 II
2. Dostawa wapna palonego wysokoreaktywanego Dostawa Przetarg nieograniczony 270 000 IV

JUBILEUSZ 50-LECIA PGKIM SP. Z O.O. W STRZYŻOWIE

15 stycznia br. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie obchodziło jubileusz 50-lecia działalności. Jubileusz ten skłania do refleksji, jest okazją do spojrzenia wstecz i zachęca do podsumowania dorobku minionego okresu. W celu uczczenia tego jubileuszu została opracowana kronika, która jest krótkim streszczeniem działalności przedsiębiorstwa na przestrzeni 50 lat i pokazaniem najważniejszych wydarzeń i inwestycji wykonanych na przestrzeni ostatnich 10 lat.
Kronikę udostępniamy Państwu w pliku poniżej.

KRONIKA_PGKIM.pdf

WORKI DO SEGREGACJI ODPADÓW

Informujemy, iż w sklepach firmowych PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie tj:
Centrum Ogrodnicze KLON przy ul. Południowa 3 oraz Sklep Wielobranżowy STOKROTKA przy ul. Łukasiewicza 16
dostępne są w sprzedaży worki do segregacji odpadów:

kolor żółty 120 L 35 um – metale i tworzywa sztuczne – 0,50 zł/szt

kolor niebieski 120 L 40 um – papier – 0,50 zł/szt

kolor zielony 80 L 45 um – szkło – 0,40 zł/szt

kolor brązowy 120 L 45 um – BIO – 0,50 zł/szt

kolor czarny 120 L 45 um – odpady zmieszane – 0,50 zł/szt

podane ceny są cenami brutto.