OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Klienci,
na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informujemy, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie wprowadziło nowe zasady przetwarzania Państwa danych osobowych.

Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są pod linkiem oraz w pliku poniżej.

Klauzula_informacyjna.pdf

Akcja „Działaj z imPETem!”

Działaj z imPETem – projekt ukierunkowany na zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET. Przedsięwzięcie zainicjowało czterech producentów branży FMCG: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestlé Polska S.A. Oddział Nestlé Waters, Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. oraz Żywiec Zdrój S.A., wprowadzających na rynek wody i napoje w tym opakowaniu. Projekt realizuje Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. we współpracy z podmiotami gospodarującymi odpadami.

Rocznie Polacy zużywają ok. 650 tysięcy ton plastikowych opakowań. Aż 30% z nich (200 tys. ton) stanowią butelki PET, powszechnie użytkowane w gospodarstwach domowych. Do recyklingu przekazywanych jest niespełna 80 tys. ton zużywanych butelek (40%), natomiast pozostałe trafiają na składowiska lub do spalenia. Tymczasem, PET to doskonałe tworzywo do przetworzenia. Odpowiednio zagospodarowane może otrzymać drugie życie w postaci kolejnego opakowania (tzw. rPET) lub znaleźć zastosowanie w przemyśle odzieżowym, czy meblarskim. Działamy z imPEtem, by jak najwięcej z nich było poddawanych recyklingowi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na temat akcji oraz materiały edukacyjne dla dzieci do pobrania znajdą Państwo pod adresem: https://www.rekopol.pl/dzialajzimpetem/

Informacja o nowych cenach za wodę i ścieki zatwierdzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie ogłasza nowe ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w związku z zatwierdzeniem taryf przez PGW Wody Polskie.
Nowe ceny będą obowiązywać na terenie Gminy Strzyżów w pierwszym okresie obowiązywania taryf tj. od 29.05.2018 r. do 28.05.2019 r.

Decyzja_PGW_Wody_Polskie.pdf

Ogłoszenie o obowiązujących taryfach od 29.05.2018 do 28.05.2019.pdf

Decyzja PPIS w Strzyżowie w sprawie przydatności wody do spożycia

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniach 21.03.2018 r. oraz 10.04.2018 r. z wodociągu 100-1000 m3/24h Strzyżów – STWIERDZA PRZYDATNOŚĆ wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Decyzja_PPIS_04_2018.pdf