INFORMACJA

Osoby zgłaszające stan wodomierza przez internet i otrzymujące faktury w postaci pliku PDF (nie otrzymujące wersji papierowej) proszone są o złożenie pisemnej zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa, mailowo: e-faktura@pgkim.strzyzow.pl lub przesyłając oświadczenie Pocztą Polską na adres naszego Przedsiębiorstwa.

Wzór oświadczenia: oswiadczenie.doc

HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW NA 2017 ROK

Od 1 stycznia 2017 roku będzie obowiązywał nowy harmonogram wywozu odpadów stałych, który w najbliższym czasie dostarczony zostanie Państwu wraz z kolorowymi przywieszkami do worków.

Tegoroczne kalendarze, podobnie jak w roku ubiegłym zostały opracowane w czterech wersjach – dla każdego obszaru wywozu odpadów oddzielnie.

 1. Łętownia, Tropie, Grodzisko, Zawadka, Dobrzechów, Wysoka Strzyżowska
  harmonogram_2017_miejscowosci.pdf
 2. Glinik Zaborowski, Glinik Charzewski, Żarnowa, Godowa, Żyznów, Bonarówka, Brzeżanka, Gbiska oraz ulice Południowa, Batalionów Chłopskich, Ogrodowa,
  Sadowa, Gajowa, Gduli, Podgórze, Zielona, Bieszczadzka, Spółdzielcza, Godowska, Stobnicka, Modrzewiowa, Dobrzańskiego, Góra Solna

  harmonogram_2017_miejscowosci_ulice.pdf
 3. Strona wschodnia miasta Strzyżów: Mostowa, Łukowa, Patryna, Witosa,
  Grunwaldzka, Aleja Weissa, Findysza, Słowackiego, Rzeszowska, Tunelowa,
  Żarnowska, Tepera, Niepodległości, Szczepankiewicza, Konieczkowskiego, Armii Krajowej, Zadworze, Przecławczyka, Mickiewicza, Parkowa, Koczeli, Zawale,
  Czarnieckiego, Mariacka, Kmicica, Jagiełły, Wołodyjowskiego, Juranda, Kordeckiego, Ratośniówki, Zawiszy, Polna, Prusa, Plac Jana Pawła II, Konopnickiej, Staszica, Sienkiewicza, Przybosia, Niemcewicza, Kochanowskiego, Kołłątaja, Reja, A. Hajduk, Rzemieślnicza, Dem. Armii Krajowej, Sikorskiego, Bohaterów Getta, Wschodnia,
  K. Urbanowicz, Kruszewskiego, Strzeżowczyka, Działy, Partyzantów, Leśna,
  Kramarczyka, 700-lecia

  harmonogram_2017_stronawschodnia.pdf
 4. Strona zachodnia miasta Strzyżów: Sanocka, Kilińskiego, Dąbrowskiego, Rynek, Andersa, Przekopna, Szopena, Zajączkowskiego, Mieszka I, Chrobrego, Goslara, 1-go Maja, Rędziny, Pitery, Kosiaka, 1000-lecia, 3-go Maja, Piękna, 8-go Marca, Słoneczna, Łukasiewicza, Sobieskiego, Kombatantów, Sportowa, Olimpijska,
  Górnickiego, Narciarska, Szczerbińskiego, B. Czecha, Wilczaka, Tałasiewicza,
  Kusocińskiego, Leśniaka, Głowackiego, Kościuszki, Graniczna

  harmonogram_2017_stronazachodnia.pdf

Przypominamy, że odebrane będą tylko te odpady, które zostaną wystawione przy
trasie przejazdu śmieciarek do godz. 7:00 w dniu wywozu. Odpady oddajemy
w workach lub pojemnikach z doczepionymi przywieszkami.

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający ze względu na niedotrzymanie postanowień art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. Poz 2164) przez EMK Elżbieta Kaźmierska ul. Dąbrowska 69 42-510 Wojkowice Kościelne, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Ustawy PZP wykluczył w/w firmę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wapna palonego wysokoreaktywnego”.
Na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. Poz. 2164) Zamawiający informuje, iż w  wyniku powtórzenia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej wybrano ofertę złożoną przez:

TRZUSKAWICA Spółka Akcyjna
Sitkówka 24
26-052 Nowiny

Uzasadnienie:
Oferta jest ważna, spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z przyjętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium i jego wagą.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wapna palonego wysokoreaktywnego wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

EMK Elżbieta Kaźmierska
ul. Dąbrowska 69
42-510 Wojkowice Kościelne

Zamawiający postanowił wybrać ofertę, ponieważ spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wszystkie wymagania SIWZ. Oferta uzyskała 100 punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały złożone następujące oferty:

Numer oferty  Wykonawca Ilość otrzymanych punktów
1 EMK Elżbieta Kaźmierska

ul. Dąbrowska 69

42-510 Wojkowice Kościelne

100
2 TRZUSKAWICA Spółka Akcyjna

Sitkówka 24

26-052 Nowiny

98