Apel o racjonalne korzystanie z wody

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Strzyżowa !

file_55b096b17e010    W ostatnich trzech latach obserwuje się suszę hydrologiczną tzn. znacznie niższą ilość opadów deszczu, brak śniegu w porach zimowych oraz upalne okresy w porze letniej. Nie pozostało to bez wpływu na wydajności ujęć wody, a zwłaszcza ujęć pobierających znaczne ilości wody dla Wodociągu I.
Ponadto, w ostatnich dwóch dniach tj. 5 i 6 lipca w godzinach popołudniowych wystąpił brak wody w budynkach zasilanych z ujęcia głównego. Powodem tego stanu były dwie bardzo duże awarie na głównym odcinku sieci wodociągowej (w okolicach ul. Łukasiewicza) służącej do zaopatrzenia miasta.

     Mając powyższe na uwadze, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie zwraca się do wszystkich odbiorców usług z apelem i prośbą o racjonalne gospodarowanie wodą i użytkowanie jej wyłącznie do celów bytowych.

    Prosimy o niepodlewanie ogródków, trawników, mycia samochodów oraz napełniania basenów ogrodowych.

     Z góry dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do naszej prośby.