Nowe ceny usług związane z wywozem i utylizacją nieczystości płynnych na oczyszczalni ścieków w Strzyżowie

Informujemy, że od 1 lipca 2018 r., na podstawie uchwały nr 13/2018 Zarządu
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
w Strzyżowie, ustalono ceny za usługi związane z wywozem i utylizacją
nieczystości płynnych na oczyszczalni ścieków w Strzyżowie.

USTALA SIĘ NASTĘPUJĄCE STAWKI OPŁAT:
Przyjęcie nieczystości płynnych na oczyszczalnię ścieków:
1) Z gospodarstw domowych – 10,00 zł/m³
2) Od podmiotów gospodarczych – 12,65 zł/m³
Pompowanie i transport pojazdami asenizacyjnymi przedsiębiorstwa:
1) Samochodem asenizacyjnym spoza terenu gminy – 6,00 zł/km
2) Samochodem asenizacyjnym na terenie gminy – 95,00 zł/godz
3) Ciągnikiem z beczką asenizacyjną – 99,00 zł/godz

Ustala się minimalną ilość nieczystości płynnych, przy której będzie wykonywana usługa pojazdami PGKiM na poziomie 1,25 m³.
W przypadku, gdy przy wykonaniu usługi ilość wypompowanych nieczystości płynnych będzie mniejsza niż 1,25 m³, do wyliczenia należności za usługę przyjmie się w/w minimalną ilość.

Dla usługodawców będących gospodarstwami domowymi zlecających opróżnianie
zbiorników bezodpływowych z częstotliwością co najmniej raz na dwa miesiące, naliczana stawka za przyjęcie 1 m³ nieczystości płynnych będzie w wysokości stawki taryfowej dla grupy I „Taryfy na zbiorowe doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków”.

Dla usługodawców będących gospodarstwami domowymi zlecających opróżnianie
zbiorników bezodpływowych z częstotliwością mniejszą niż dwa razy w roku stawka za przyjęcie 1 m³ nieczystości płynnych wynosić będzie 20,00 zł za m³.

Wszystkie wymienione stawki są cenami netto.

Stawki opłat za przyjęcie nieczystości płynnych na oczyszczalnię ścieków oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych pojazdami asenizacyjnymi dla usługobiorców spoza gminy Strzyżów ustalone będą w drodze umowy.

UCHWAŁA_13_2018.pdf

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Klienci,
na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informujemy, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie wprowadziło nowe zasady przetwarzania Państwa danych osobowych.

Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są pod linkiem oraz w pliku poniżej.

Klauzula_informacyjna.pdf

Akcja „Działaj z imPETem!”

Działaj z imPETem – projekt ukierunkowany na zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET. Przedsięwzięcie zainicjowało czterech producentów branży FMCG: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestlé Polska S.A. Oddział Nestlé Waters, Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. oraz Żywiec Zdrój S.A., wprowadzających na rynek wody i napoje w tym opakowaniu. Projekt realizuje Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. we współpracy z podmiotami gospodarującymi odpadami.

Rocznie Polacy zużywają ok. 650 tysięcy ton plastikowych opakowań. Aż 30% z nich (200 tys. ton) stanowią butelki PET, powszechnie użytkowane w gospodarstwach domowych. Do recyklingu przekazywanych jest niespełna 80 tys. ton zużywanych butelek (40%), natomiast pozostałe trafiają na składowiska lub do spalenia. Tymczasem, PET to doskonałe tworzywo do przetworzenia. Odpowiednio zagospodarowane może otrzymać drugie życie w postaci kolejnego opakowania (tzw. rPET) lub znaleźć zastosowanie w przemyśle odzieżowym, czy meblarskim. Działamy z imPEtem, by jak najwięcej z nich było poddawanych recyklingowi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na temat akcji oraz materiały edukacyjne dla dzieci do pobrania znajdą Państwo pod adresem: https://www.rekopol.pl/dzialajzimpetem/

Informacja o nowych cenach za wodę i ścieki zatwierdzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie ogłasza nowe ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w związku z zatwierdzeniem taryf przez PGW Wody Polskie.
Nowe ceny będą obowiązywać na terenie Gminy Strzyżów w pierwszym okresie obowiązywania taryf tj. od 29.05.2018 r. do 28.05.2019 r.

Decyzja_PGW_Wody_Polskie.pdf

Ogłoszenie o obowiązujących taryfach od 29.05.2018 do 28.05.2019.pdf