Decyzja PPIS w Strzyżowie o przydatności wody do spożycia

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 01.09.2020 r. z wodociągu 100-1000 m3/24h Strzyżów – STWIERDZA PRZYDATNOŚĆ wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Decyzja_PPIS_09_2020.pdf

INFORMACJA

Szanowni Klienci, informujemy, że od dnia 27.04.2020 r. wejście na teren Zakładu PGKiM
Sp. z o.o. możliwe jest TYLKO  w celu dokonania opłat w Kasie oraz załatwienia formalności związanych z pogrzebem.

W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 17 2761 103 lub 17 2761 259.