Informacja o przyłączeniach do kanalizacji sanitarnej Dobrzechów – Kolonia

Informuje się mieszkańców Dobrzechowa-Kolonii o zakończeniu II etapu budowy kanalizacji sanitarnej. W związku z tym można dokonywać przyłączenia budynków mieszkalnych do wybudowanej kanalizacji. Przyłączenia należy wykonać we własnym zakresie w uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie, które będzie dokonywać odbioru technicznego przyłączenia.

Warunki realizacji przyłączenia:

· przyłączenie należy wykonać z rur PVC o średnicy minimum ϕ160,

· włączenie dokonać, jeżeli to możliwe, do kinety studzienek wykonanych z PVC,

· włączenie do studzienek plastikowych PVC do tzw. rury wznoszącej należy wykonać poprzez uszczelkę INSITU (dostępne w sklepie PGKiM KLON),

· nawiercenie otworu do studzienek plastikowych PVC dokonują pracownicy PGKiM,

· wszystkie przewody i połączenia do studzienek przyłącza kanalizacji mają być szczelne i wykonane na uszczelkach.

Po wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego a przed jego zasypaniem !!! należy zgłosić do PGKiM celem spisania protokołu odbioru przyłącza.

Wszelkich informacji nt. sposobu wykonania przyłącza udziela PGKiM w Strzyżowie pod nr telefonu: 17 2761 103 wew. 42.