Zarząd Spółki tworzą obecnie:

– PREZES ZARZĄDU – mgr inż. Jacek Grodzki
– V-CE PREZES ZARZĄDU – mgr inż. Małgorzata Czarnik