OFERTA ZAKŁADU

ODBIÓR NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

Przyjmujemy odpady bytowo – komunalne z gospodarstw domowych, zakładów oraz instytucji publicznych z terenu Gminy i Miasta Strzyżów oraz Gminy Frysztak.


SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW STAŁYCH

 

Prowadzimy selektywną zbiórkę odpadów stałych w oparciu o indywidualne umowy oraz z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy i Miasta Strzyżów. Zbiórka jest prowadzona zgodnie z harmonogramem dostępnym tutaj. Odpowiednio oznakowane worki ze śmieciami lub pojemniki są odbierane sprzed posesji.

 

 

 

 

Zgodnie z nową ustawą o gospodarowaniu odpadami nasze Przedsiębiorstwo prowadzi tak zwany PSZOK czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W Gminie Strzyżów taki punkt znajduje się na ulicy 1-go Maja przy wysypisku śmieci. W PSZOKU można oddawać zarówno posegregowane śmieci komunalne zgodnie z obowiązującymi zasadami w gminie, jak i inne odpady nie uwzględnione w ogólnej segregacji np.: zużyte żarówki i świetlówki, wyczerpane baterie, szyby samochodowe, ceramika oraz gruz budowlany pochodzący z remontów. Prowadzimy również zbiórkę zużytych opon oraz sprzętu AGD/RTV.

USŁUGI W ZAKRESIE USUWANIA ŚNIEGU I KOSZENIA TRAWY

W okresie zimowym nasze Przedsiębiorstwo świadczy usługi z zakresu odśnieżania zarówno chodników, jak i ulic oraz placów. Umożliwiamy również odśnieżanie podjazdów i chodników na posesjach prywatnych. Usługi te prowadzimy następującym sprzętem:min_odsnierzarka2

 • 3 duże ciągniki z pługami
 • mały ciągnik z pługiem i piaskarką do odśnieżania chodników
 • 2 pługopiaskarki
 • rozsiewacz piasku i soli

 

 

W okresie wegetacji roślin świadczymy natomiast usługi koszenia trawników. Dysponujemy szerokim wachlarzem sprzętowym umożliwiającym koszenie traw zarówno na trawnikach, jak i pasach przydrogowych, pasach zieleni oraz dużych obszarach (łąki). Umożliwia nam to posiadany sprzęt:

 • kosiarka bijakowa na wysięgniku
 • ciągniczek-kosiarka
 • kosiarki ręczne żyłkowe
 • kosiarki ręczne spalinowe

USŁUGI Z ZAKRESU ZAMIATANIA DRÓG ORAZ PLACÓW ZAMIATARKĄ ULICZNĄ

Zakład dysponuje szerokim zakresem możliwości zamiatania placów, chodników oraz dróg, zarówno przy użyciu wody, jak i na sucho. Posiadany przez nas sprzęt umożliwia sprzątanie piasku, liści oraz drobnych śmieci.

 


TRANSPORT TOWARÓW
min_cienzarowka1

Nasz firma w ramach posiadanego sprzętu oferuje załadunek oraz transport towarów na terenie powiatu strzyżowskiego. Dysponujemy dwoma samochodami-wywrotkami o ładowności do 3,5 tony oraz ciągnikami rolniczymi.


PRODUKCJA I SPRZEDAŻ CIEPŁA

Przedsiębiorstwo posiada możliwości produkowania i sprzedaży ciepła do ogrzewania budynków mieszkalnych na terenie miasta Strzyżów. Nasze kotłownie są zlokalizowane przy ulicach: Łukasiewicza, Sanockiej, Południowej oraz 8-go Marca. Wszystkie kotłownie są zasilane gazem i całkowicie zautomatyzowane.


ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE CMENTARZY

Przedsiębiorstwo zajmuje się utrzymaniem cmentarzy komunalnych położonych w Strzyżowie przy ul. Łukasiewicza i ul. 700-lecia.

Oferujemy:

 • wynajem kaplicy cmentarnej
 • obsługę pogrzebów
 • usługi w zakresie pielęgnacji i utrzymania grobów

Zajmujemy się również sprzedażą piwniczek grobowych 1 i 2-osobowych. Grobowce zlokalizowane są na cmentarzu przy ulicy 700-lecia. Piwniczki są wykonane ze zbrojonego betonu.