ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWYCH PRZERWACH W DOSTAWIE WODY

W związku z awarią na głównej magistrali wodociągowej  w dniu 14.11.2023r. informujemy,
że mogą wystąpić przerwy w dostawie wody na terenie miasta Strzyżowa.

ZAWIADOMIENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie zawiadamia odbiorców wody,
że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu
15 wrzesień 2023 r. (tj. piątek) od godziny 8:00 do godziny 13:00
nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Strzyżowa z obszaru
od skrzyżowania ulic J. Koczeli – Polna do ronda im. R. Paszka
tj. ul. Zawale (blok nr 37, 41, 43) oraz ul. M. Konopnickiej.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy !!!

PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie zawiadamia odbiorców wody,
że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniach:
13 czerwiec 2023 r. (tj. wtorek) od godziny 8:00 do godziny 13:00
nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Dobrzechowa,

15 czerwiec 2023 r. (tj. czwartek) od godziny 8:00 do godziny 18:00
nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Dobrzechowa i Strzyżowa z obszaru ulic:
Kościuszki, Sobieskiego, 1-go Maja, 1000-lecia, Łukasiewicza, Słowackiego, 3-go Maja,
Przekopna, Zawale (blok nr 37, 41, 43), Konopnickiej oraz ulic podrzędnych
.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy !!!

PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie zawiadamia odbiorców wody,
że w dniu 12 czerwiec 2023 r. (tj. poniedziałek) w godzinach
od 7:30 do godzin wieczornych, planowane jest płukanie sieci
wodociągowej w miejscowości Strzyżów obejmujące rejon ulic:
Kościuszki, Sobieskiego, 1-go Maja, 1000-lecia, Łukasiewicza, Słowackiego,
3-go Maja, Przekopna, Zawale (blok nr 37, 41, 43) oraz Dobrzechów.

Prosi się odbiorców o ograniczenie poboru wody do minimum.

    Za powstałe utrudnienia przepraszamy !!!

ZAWIADOMIENIE

PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie zawiadamia Odbiorców wody,
że w dniu 25 listopada 2020 r. (tj. środa) począwszy od godziny 7:30 do godzin wieczornych, planowane jest  płukanie sieci wodociągowej na terenie miasta.

Prosi się Odbiorców o ograniczenie do minimum poboru wody.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy !!!

OGŁOSZENIE

PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej
w miejscowości Dobrzechów w dniu 19.12.2019 r. (tj. czwartek) w godz. od 8:00 do 14:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców z miejscowości Dobrzechów.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy !!!

KOMUNIKAT

PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie informuje, że w dniu 10.12.2019 r. podczas robót ziemnych na Fabryce Mebli w Strzyżowie został uszkodzony wodociąg. W związku z zaistniałą awarią trwają prace naprawcze.

Informujemy, że przerwa w dostawie wody na całym osiedlu Grunwaldzka nastąpi do czasu naprawy awarii.

ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY !!!

OGŁOSZENIE

PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie informuje, że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej przy ul. Grunwaldzkiej w dniu 12.07.2019 r. (tj.piątek) w godz. od 8:00 do 17:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców z rejonu ulicy Grunwaldzkiej i ulic przyległych.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy !!!

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM PŁUKANIU SIECI WODOCIĄGOWEJ

PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie zawiadamia odbiorców wody, że w dniu 8 października 2018 r.
(tj. poniedziałek) począwszy od godziny 9:00 do godzin wieczornych
, planowane jest przeprowadzenie płukania sieci wodociągowej na terenie miasta.

Prosi się odbiorców wody o ograniczenie do minimum poboru wody.

Za utrudnienia przepraszamy

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM PŁUKANIU SIECI WODOCIĄGOWEJ

PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie zawiadamia odbiorców wody, że w dniu 4 grudnia 2017 r.
(tj. poniedziałek) począwszy od godziny 10:00 do godzin popołudniowych
, planowane jest przeprowadzenie płukania sieci wodociągowej na terenie miasta.

Prosi się odbiorców wody o ograniczenie do minimum poboru wody.

Za utrudnienia przepraszamy

PRZERWA W DOSTAWIE WODY PRZY UL. SIENKIEWICZA W DNIU 09.11.2016 R.

PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie informuje, że w związku z wystąpieniem awarii sieci
wodociągowej przy ul. Sienkiewicza w dniu 09.11.2016 r. (tj. środa) nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców z rejonu ulicy Sienkiewicza i ulic przyległych oraz
ulicy Polnej do ok. godz. 15:00.

PRZERWA W DOSTAWIE WODY PRZY UL. 3-GO MAJA I UL. ŁUKASIEWICZA W DNIU 02.08.2016 R.

PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie informuje, że w związku z wystąpieniem awarii przy
ul. 3-go Maja w dniu 02.08.2016 r. (tj. wtorekod godz. 7:00 do ok. godz. 9:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców z rejonu ulic: 3-go Maja i Łukasiewicza.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy !!!

PRZERWA W DOSTAWIE WODY PRZY UL. ŁUKASIEWICZA W DNIACH 05. – 06.07.2016 R.

 

PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej przy ul. Łukasiewicza wystąpiła czasowa przerwa w dostawie wody.
Wznowienie dostawy wody nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Informujemy, że mogą wystąpić wahania ciśnienia oraz chwilowe pogorszenie jakości wody.

ZA WSZYSTKIE UTRUDNIENIA W DOSTAWIE WODY PITNEJ PRZEPRASZAMY !