OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA OTRZYMYWANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Odbiorcy-e-faktur

Oświadczenie-e-faktura

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Do wniosku należy dołączyć mapę sytuacyjną z ewentualnym planem usytuowania
budynku względem istniejącej sieci wod-kan.

wniosek_o_wydanie_warunków_technicznych

OŚWIADCZENIE O ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NA STAŁE W BUDYNKU MIESZKALNYM

Deklaracja_liczby_osób

DEKLARACJA ZOBOWIĄZUJĄCA DO SYSTEMATYCZNEGO OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

Deklaracja-nieczystości-płynne

PROTOKÓŁ Z ODCZYTU WODOMIERZY Z PRZEKAZANIA/PRZEJĘCIA NIERUCHOMOŚCI, W KTÓREJ DOSTARCZANA JEST WODA I/LUB ODPROWADZANE SĄ ŚCIEKI

PROTOKÓŁ-Z-ODCZYTU-WODOMIERZY