ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM PŁUKANIU SIECI WODOCIĄGOWEJ

PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie zawiadamia odbiorców wody, że w dniu 4 grudnia 2017 r.
(tj. poniedziałek) począwszy od godziny 10:00 do godzin popołudniowych
, planowane jest przeprowadzenie płukania sieci wodociągowej na terenie miasta.

Prosi się odbiorców wody o ograniczenie do minimum poboru wody.

Za utrudnienia przepraszamy

Pismo do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oczekuje na podpis Prezydenta. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” liczy, że ustawa, do której Izba zgłaszała liczne poprawki i wielokrotnie wskazywała mankamenty tego aktu prawa, spotka się z prezydenckim wetem.

W dniu 6 listopada 2017 r., IGWP wspólnie ze Związkiem Miast Polskich wystosowały petycję skierowaną do Senatu RP dotyczącą procesu legislacyjnego nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przy poparciu większości firm wodociągowych, między innymi i PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie.

Niestety, do dnia dzisiejszego do IGWP nie wpłynęła odpowiedź ze strony Marszałka Senatu, natomiast ustawa 10 listopada 2017 r. została przyjęta przez Senat RP bez uwag.

Z kolei 14 listopada 2017 r. Związek Miast Polskich w imieniu całego środowiska samorządowego wystosował do Prezydenta RP Andrzeja Dudy pismo z prośbą o weto dla ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
W liście do Andrzej Dudy, ZMP wnioskuje o odmowę podpisania ustawy z dnia 27 października 2017 roku
i przekazanie jej Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Związek Miast Polskich w komunikacie podanym na swojej stronie internetowej zapowiada, że „w przypadku nie podzielenia przez Prezydenta zarzutów strony samorządowej pod adresem ustawy, mając na względzie istotne wątpliwości natury konstytucyjnej, Prezes ZMP prosi o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego
z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z Konstytucją.”

ZMP w swoim wystąpieniu podkreśla, że reprezentuje stanowisko całego środowiska samorządowego, jak również znacznej liczby podmiotów komunalnych działających w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Pismo_do_Pana_Prezydenta

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działka 97/3 położonej w miejscowości Strzyżów.

Przetarg odbędzie się dnia 30.11.2017 r. o godz. 9:00 na ul. Południowa 3 w Strzyżowie, pokój
nr 10. Szczegóły przetargu w załączonym pliku.

Przetarg_działka.pdf