LOKAL DO WYNAJĘCIA

PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie informuje, że wynajmie lokal
przy ul. Łukasiewicza 16 (obok kotłowni) – pomieszczenie Punktu Kasowego
i sklepu STOKROTKA.

Decyzja PPIS w Strzyżowie w sprawie przydatności wody do spożycia

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 23.04.2019 r. z wodociągu 100-1000 m3/24h Strzyżów – STWIERDZA PRZYDATNOŚĆ wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Decyzja_PPIS_05_2019.pdf

Informacja o nowych cenach za wodę i ścieki zatwierdzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie ogłasza, że
w drugim okresie obowiązywania taryf tj. od 29.05.2019 r. do 28.05.2020 r. na terenie Gminy Strzyżów będą obowiązywać nowe ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzją PGW Wody Polskie.

Szczegóły w załączonym poniżej pliku pdf.

Ogłoszenie taryf na drugi okres obowiązywania 29.05.2019-28.05.2020.pdf