Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PODSTAWA PRAWNA

Drukuj
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma, pod którą spółka działa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Zarejestrowana: Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031826


Spółka powstała z przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 2 stycznia 1995 roku.
Repertorium A nr 5/95

Informacje o umowie spółki:
 • Numer Repertorium A: 5/95 z dnia 02.01.1995 r.
 • Numer Repertorium A: 517/01 z dnia 15.02.2001 r.
 • Numer Repertorium A: 4402/01 z dnia 08.11.2001 r.
 • Numer Repertorium A: 1230/03 z dnia 31.03.2003 r.
 • Numer Repertorium A: 5882/2008 z dnia 06.10.2008 r.
 • Numer Repertorium A: 509/2009 z dnia 02.02.2009 r.
 • Numer Repertorium A: 2790/2010 z dnia 17.05.2010 r.
 • Numer Repertorium A: 4323/10 z dnia 21.07.2010 r.
 • Numer Repertorium A: 4533/13 z dnia 08.10.2013 r.
 • Numer Repertorium A: 2597/15 z dnia 21.05.2015 r.
 • Numer Repertorium A: 3882/19 z dnia 25.07.2019 r.