Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie informuje, że od 1 stycznia 2022 roku wchodzi w życie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzyżów na okres od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy. Podane w załączonej taryfie wielkości cen i stawek opłat są cenami netto, do których należy doliczyć 8% VAT.

Taryfy_2020_2021_2022