NOWE CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie ogłasza, że od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. na terenie Gminy Strzyżów będą obowiązywać nowe ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzją Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie, z uwzględnieniem Uchwały Nr XXXIV/284/21 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 30.12.2021 r. w sprawie dopłaty do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków.

Szczegóły w załączonym poniżej pliku pdf.

Ogłoszenie taryf na trzeci okres obowiązywania 1.01.2022- 31.12.2022.PDF