Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PSZOK

Drukuj
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdujący się przy ul. 1-go Maja w Strzyżowie (obok składowiska odpadów). Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady zebrane w sposób selektywny od mieszkańców gminy Strzyżów.
Szczegółowe funkcjonowanie, w tym zasady i rodzaje przyjmowanych odpadów w PSZOK zawarto w niżej załączonym regulaminie.

Godziny otwarcia PSZOK:
od poniedziałku do piątku: 7:00-15:00
w soboty: 7:00-13:00

Załączniki

  • Ilość pobrań: 11