Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Organy Spółki

Drukuj
Władzami Spółki są: Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza i Zgromadzenie Wspólników.

Zgromadzenie Wspólników stanowi reprezentant właściciela Gminy Strzyżów tj. Burmistrz Strzyżowa - mgr Waldemar Góra

Skład Rady Nadzorczej:
1.
mgr Mieczysław Marczak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2.
mgr Władysław Kut - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3.
mgr Tadeusz Niemiec - Członek Rady
4.
mgr Ewa Gabor - Członek Rady
5.
Marian Giera - Członek Rady

Zarząd Spółki tworzą:
PREZES ZARZĄDU - mgr inż. Jacek Grodzki
V-CE PREZES ZARZĄDU - mgr inż. Małgorzata Czarnik