Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK

Drukuj
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2176) informacja nieudostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać do PGKiM Sp. z o.o.:
1) osobiście w siedzibie spółki;
2) pocztą na adres :
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Południowa 3
38-100 Strzyżów
3) pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl