Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PODSTAWOWE DANE

Drukuj
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Siedziba firmy: 38-100 Strzyżów, ul. Południowa 3
Tel: 17 2761 103, 17 2761 259
Fax: 17 2761 211
E-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl
Strona internetowa: www.pgkim.strzyzow.pl

NIP: 819-00-02-146
REGON: 690314362
Kapitał Zakładowy: 2 733 500,00 zł
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy  KRS 0000031826
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Strzyżowie 27 9168 0004 0000 0316 2000 0010


ZARZĄD SPÓŁKI:
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Grodzki
tel. kom: 694 438 485
e-mail: j.grodzki@pgkim.strzyzow.pl

V-CE PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Małgorzata Czarnik
tel. 17 2761 103 wew. 35
tel. kom: 696 077 960
e-mail: m.czarnik@pgkim.strzyzow.pl

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
Godziny pracy pracowników administracyjnych: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00
Prezes Zarządu oraz V-ce Prezes Zarządu w sprawach skarg i wniosków przyjmują codziennie
w godzinach od 7:00 do 15:00

KASA GŁÓWNA
w siedzibie firmy przy ul. Południowa 3 - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 - 15:00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Strzyżów, ul. Kombatantów
tel: 17 2761 321
tel. kom: 696 069 038 (konserwatorzy)

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE tel: 17 2761 321
Dyżury w godz: 7:00 - 18:00
zgłoszenia o awariach prosimy nagrywać na automatycznej sekretarce

Oczyszczalnia ścieków
Strzyżów, ul. Tunelowa
tel: 17 2761 903

Składowisko odpadów i Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Strzyżów, ul. 1-go Maja
tel: 17 2770 052
PSZOK czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00, w soboty w godz. 7:00 - 13:00

Zgłaszanie wywozu nieczystości płynnych
Sekretariat - tel. 17 2761 103 wew. 31

Wywóz nieczystości stałych i płynnych, administrowanie cmentarzy
Marian Giera
tel: 17 2761 103 wew. 44
tel. kom: 696 069 042

Centrum Ogrodnicze KLON
Strzyżów, ul. Południowa 3
tel: 17 2761 103 wew. 34
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 7:00 - 16:00
sobota: 8:00 - 13:00