Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA

Drukuj

ZAWIADOMIENIE

PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie zawiadamia Odbiorców wody,
że w dniu 25 listopada 2020 r. (tj. środa) począwszy od godziny 7:30 do godzin wieczornych, planowane jest  płukanie sieci wodociągowej na terenie miasta.

Prosi się Odbiorców o ograniczenie do minimum poboru wody.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy !!!

18.11.2020

INFORMACJA

Szanowni Klienci, informujemy, że od dnia 27.04.2020r. wejście na teren Zakładu PGKiM Sp. z o.o. możliwe jest TYLKO w celu dokonania opłat w Kasie oraz załatwienia formalności związanych z pogrzebem.
W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 17 2761 103 lub 17 2761 259.

27.04.2020

OGŁOSZENIE

Szanowni Klienci, informujemy, że w związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo, Kasa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie będzie nieczynna DO ODWOŁANIA. Płatności można dokonywać zdalnie!
Zachęcamy Państwa do korzystania z poczty elektronicznej (sekretariat@pgkim.strzyzow.pl) oraz kontaktu telefonicznego (17 2761 103, 17 2761 259), w ten sposób załatwicie Państwo większość spraw!
Osobisty kontakt ograniczamy do niezbędnego minimum, TYLKO sprawy pogrzebowe po wcześniejszym kontakcie telefonicznym nr: 696 069 042 lub 696 077 960.
06.04.2020

INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie informuje, że od dnia 19.07.2019 r. odbiorcy indywidualni mogą uiszczać opłaty za faktury wystawione przez przedsiębiorstwo bez prowizji w placówkach Banku Spółdzielczego w Strzyżowie.

19.07.2019

LOKAL DO WYNAJĘCIA

PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie informuje, że wynajmie lokal przy ul. Łukasiewicza 16 (obok kotłowni) – pomieszczenie Punktu Kasowego i sklepu STOKROTKA.

14.06.2019

DECYZJA PPIS O PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 23.04.2019 r.
z wodociągu 100-1000 m3/24h Strzyżów – STWIERDZA PRZYDATNOŚĆ wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Decyzja_PPIS_05_2019.pdf

17.05.2019

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM PŁUKANIU SIECI WODOCIĄGOWEJ


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie zawiadamia Odbiorców wody, że w dniu 2 kwietnia 2019 r. (wtorek) przeprowadzone zostanie płukanie sieci wodociągowej.

Płukanie odbędzie się od godz. 8:00 do godzin wieczornych.

Prosi się Odbiorców o ograniczenie poboru wody podczas płukania sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

28.03.2019

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM PŁUKANIU SIECI WODOCIĄGOWEJ


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie zawiadamia Odbiorców wody, że w dniu 22 stycznia 2019 r. (wtorek) przeprowadzone zostanie płukanie sieci wodociągowej.

Płukanie odbędzie się od godz. 8:00 do godzin wieczornych.

Prosi się Odbiorców o ograniczenie poboru wody podczas płukania sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

17.01.2019

WORKI DO SEGREGACJI ODPADÓW

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku odpady oddajemy w workach do selektywnej zbiórki odpadów stałych o odpowiednich kolorach z doczepionymi przywieszkami lub w pojemnikach
o odpowiednim kolorze
(zgodnie z informacją zawartą na harmonogramie).


Kolorowe worki z odpowiednimi napisami są do zakupienia:
– w Punkcie Kasowym PGKiM przy ul. Łukasiewicza 16 (Sklep STOKROTKA),
– w Centrum Ogrodniczym KLON przy ul. Południowa 3.

08.01.2018

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM PŁUKANIU SIECI WODOCIĄGOWEJ


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie zawiadamia Odbiorców wody, że w dniu 4 grudnia 2018 r. (tj. wtorek) przeprowadzone zostanie płukanie sieci wodociągowej. Płukanie odbędzie się od godz. 8:00 do godzin wieczornych.
Prosi się Odbiorców o ograniczenie poboru wody podczas płukania sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

28.11.2018

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM PŁUKANIU SIECI WODOCIĄGOWEJ


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie zawiadamia Odbiorców wody, że w dniu 8 października 2018 r. (tj. poniedziałek) przeprowadzone zostanie płukanie sieci wodociągowej. Płukanie odbędzie się od godz. 9:00 do godzin wieczornych.
Prosi się Odbiorców o ograniczenie poboru wody podczas płukania sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie ogłasza nowe ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w związku z zatwierdzeniem taryf przez PGW Wody Polskie.
Nowe ceny będą obowiązywać na terenie Gminy Strzyżów w pierwszym okresie obowiązywania taryf tj. od 29.05.2018 r. do 28.05.2019 r.

Załączniki

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 1