DOKUMENTY DO POBRANIA

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA OTRZYMYWANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Oświadczenie-1.doc

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA PRZYŁĄCZ WOD-KAN
Do wniosku należy dołączyć mapę sytuacyjną z ewentualnym planem usytuowania
budynku względem istniejącej sieci wod-kan.

PDF – wniosek_o_wydanie_warunków_technicznych

OŚWIADCZENIE O ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NA STAŁE W BUDYNKU MIESZKALNYM

PDF – Deklaracja_liczby_osób

DEKLARACJA ZOBOWIĄZUJĄCA DO SYSTEMATYCZNEGO OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

PDF – Deklaracja