AKTUALNE BADANIA WODY

Poniżej przedstawiamy Państwu sprawozdania z badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Próbki pobrano w wyznaczonych punktach poboru wody. Badania zostały przeprowadzone przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie.

ROK 2019

Badania_wody_03_2019.pdf
Badania_wody_07_2019.pdf

ROK 2018

SB_89423_09_2018 Strzyżów Przedsiębiorstwo_1654 Zbiorniki
SB_89433_09_2018 Strzyżów Przedsiębiorstwo_1654 Zawale 47
SB_89435_09_2018 Strzyżów Przedsiębiorstwo_1654 Zawale 49
SB_89431_09_2018 Strzyżów Przedsiębiorstwo_1654 Daszyńskiego
SB_89425_09_2018 Strzyżów Przedsiębiorstwo_1654 Modrzewiowa-1

ROK 2017

Badania_wody_Zbiornik
Badania_wody_Zawale47
Badania_wody_Zawale49

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbiorców wody z wodociągu Strzyżów, że woda z sieci wodociągowej odpowiada wymaganiom, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

ROK 2019

Decyzja_PPIS_05_2019.pdf

ROK 2018

Parametry_fizyko_chemiczne.pdf
Komunikat_PPIS_w_Strzyżowie_1.pdf

ROK 2017

Decyzja_PPIS_w_Strzyzowie_12_2017.pdf
Decyzja PPIS_w Strzyżowie_06_2017.pdf

Decyzja_PPIS_w_Strzyżowie_02_2017
.pdf

Sprawozdanie_z_badan_wody_02_2017.pdf

ROK 2016

Decyzja_PPIS_w Strzyżowie_wrzesień_2016.pdf
Decyzja_PPIS_w_Strzyżowie_marzec_2016.pdf

Decyzja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzyżowie

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 17.11.2015 r. oraz 08.12.2015 r., z wodociągu 100-1000 m3/24h Strzyżów – STWIERDZA PRZYDATNOŚĆ wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Decyzja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzyżowie.pdf

Sprawozdania z badań wody

Poniżej przedstawiamy Państwu sprawozdania z badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Próbki pobrano w wyznaczonych punktach poboru wody. Badania zostały przeprowadzane przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Jaśle.

07.07.2016

Badanie wody – Zawale 47
Badanie wody – Zawale 49
Badanie wody – zbiorniki

30.05.2016

PDF_badania_wody_zbiorniki

27.10.2015

PDF_badania_wody_zbiorniki
PDF_badania_wody_zawale47
PDF_badania_wody_zawale49

23.02.2015

PDF – badania_wody_zbiorniki
PDF – badania_wody_zawale47
PDF – badania_wody_zawale49