AKTUALNE BADANIA WODY

Poniżej przedstawiamy Państwu sprawozdania z badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Próbki pobrano w wyznaczonych punktach poboru wody. Badania zostały przeprowadzone przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie.

ROK 2020

Badania_wody_03_2020.pdf

ROK 2019

Badania_wody_03_2019.pdf
Badania_wody_07_2019.pdf
Badania_wody_09_2019.pdf
Badania_wody_11_2019.pdf

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbiorców wody z wodociągu Strzyżów, że woda z sieci wodociągowej odpowiada wymaganiom, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

ROK 2019

Decyzja_PPIS_12_2019.pdf
Decyzja_PPIS_05_2019.pdf