„Klonex” ORGANICZNO – MINERALNY ŚRODEK POPRAWIAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI GLEBY

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oferujemy w sprzedaży
organiczno – mineralny środek poprawiający właściwości gleby „Klonex” posiadający
Decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr G-463/14 z dnia 28.08.2014 r.

Środek produkowany jest w Zakładzie Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków przy zastosowaniu procesu aglomeracji i higienizacji ustabilizowanych komunalnych
osadów ściekowych oraz wapna nawozowego.

Instalacja linii technologicznej do aglomeracji komunalnych osadów ściekowych jest
jedną z pierwszych tego typu instalacji na Podkarpaciu. Inwestycja ta przyczyniła się
do efektywnego zagospodarowania osadów ściekowych oraz obniżeniu uciążliwego
zapachu występującego w czasie magazynowania, transportowania oraz zagospodarowania
w rolnictwie. Poniżej przedstawiamy prezentacje, której celem jest przybliżenie Państwu ogólnych założeń całego procesu aglomeracji komunalnych osadów ściekowych i jego końcowego produktu.

Prosimy kliknąć na [Show slideshow] aby wyświetlić prezentację.

Środek zawiera znaczne ilości wapna, azotu, fosforu i magnezu, dzięki czemu wpływa korzystnie na żyzność gleby. Preparat przeznaczony jest do stosowania w uprawach polowych oraz do rekultywacji gruntów rolnych. Zalecany jest do stosowania na wszystkich rodzajach gleby, w szczególności na glebach charakteryzujących się niskim odczynem.

„Klonex” stosuje się od marca do września/października w zależności rodzaju zastosowania i organizacji prac. Dawka środka nie powinna przekraczać 12 t/ha raz na trzy lata w uprawach polowych i 15 t/ha raz na trzy lata do rekultywacji gruntów rolnych.

Uprawy roślin polowych: produkt stosuje się pod podorywkę lub na ściernisko po zbiorach roślin. W przypadku siewu roślin jarych czy sadzenia wiosną dopuszczalne jest jego stosowanie pod uprawki przedsiewne.

Sposób stosowania: „Klonex” należy za pomocą rozrzutnika rozprowadzić równomiernie na powierzchni pola w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nieprzeznaczonych. Następnie należy zmieszać środek z glebą za pomocą sprzętu rolniczego.

SKŁAD JAKOŚCIOWY ŚRODKA (wg. badań IUNG z dn. 23.07.2013 r.)
– zawartość azotu (N): 0,57%,
– zawartość fosforu (P): 0,14%,
– zawartość potasu (K): 0,06%,
– zawartość wapnia (Ca): 26,5%
– zawartość magnezu (Mg): 0,20%.