Zarząd

Zarząd Spółki tworzą obecnie:

– PREZES ZARZĄDU – mgr inż. Jacek Grodzki
– V-C PREZES ZARZĄDU – mgr inż. Małgorzata Czarnik