OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Inspektorem ochrony danych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. jest Paulina Ścibior.
E-mail: p.scibior@pgkim.strzyzow.pl
Tel: 17 2761 103, 17 2761 259

2. KLAUZULA INFORMACYJNA

3. KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING