PREZES BOGDAN ŻYBURA – MANAGEREM ROKU 2016 WOD-KAN

foto1    Pan mgr Bogdan Żybura, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie, został zwycięzcą konkursu MANAGER ROKU
w kategorii do 30 tys. mieszkańców i zdobył najbardziej prestiżowy tytuł w branży
wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce – „Manager Roku 2016 WOD-KAN”.

591c34ba0633b_p18528045_1046973802100004_580396129751145906_n

   Konkurs organizowany był przez redakcję miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” przy współpracy z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie”. Nagrody wręczono 16 maja 2017 r.
w Bydgoszczy podczas uroczystej Gali II Międzynarodowego Kongresu ENVICON
WATER towarzyszącej XXV Międzynarodowym Targom Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2017.

          Prezes Żybura od 16 lat zarządza Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie, które jest jedynym tego typu podmiotem prowadzącym działalność w ramach zakładu pracy chronionej. W tym czasie znacznie wzrósł wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Spółce, który obecnie wynosi ponad 50%. Ponadto, Prezes od wielu lat jest związany z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych. Posiada wieloletnie doświadczenie jako Członek Zarządu Stowarzyszenia TAK ŻYCIU. Obecnie prowadzi stronę internetową oraz jest rzecznikiem tego stowarzyszenia. Aktywnie wspiera inicjatywy charytatywne na rzecz osób niepełnosprawnych. Działał na rzecz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w KIGR pełniąc funkcję Prezesa Oddziału Podkarpackiego tejże Izby. Od 5 lat działa w Powiatowej Społecznej Radzie ds. osób niepełnosprawnych.

            Jako Prezes PGKiM nadzorował wprowadzenie wielu rozwiązań organizacyjnych, technicznych i technologicznych w firmie. Na szczególną uwagę zasługuje realizacja inwestycji budowy instalacji do aglomeracji i higienizacji komunalnych osadów ściekowych
z oczyszczalni ścieków w Strzyżowie, która rozwiązała trudny dla całej Gminy problem utylizacji osadów ściekowych. Dzięki inwestycji wdrożony został proces, w którym odpad – osady ściekowe, zostają zamienione w produkt – organiczno-mineralny środek poprawiający właściwości gleby posiadający certyfikat Ministra Rolnictwa.
Do większych inwestycji należy również zaliczyć rozbudowę Centrum Ogrodniczego,
w którym świadczone są usługi – wszystko dla domu i ogrodu, a także budowa wspólnie z Gminą Strzyżów Sortowni odpadów selektywnie zebranych u źródła.

            Prezes Żybura poszerzył rynek usług o dostawę ciepła poprzez modernizację kotłowni i sieci ciepłowniczej, utrzymanie czystości i zieleni miejskiej na terenie Gminy Strzyżów, zimowe i letnie utrzymanie dróg, ulic, placów i chodników, usługi poligraficzne oraz produkcję nawozów. Systematycznie dba o renowację i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Strzyżów, wprowadzanie nowych rozwiązań
w diagnostyce sieci wod – kan i usuwaniu awarii na wodociągu i przyłączach. Nadzoruje wykonywanie nowych włączeń do sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych.
Ponadto stale dba o modernizację floty pojazdów służbowych, monitoring sieci i obiektów Spółki, a obecnie  prowadzi niezbędną dla dalszego rozwoju miasta  inwestycję,  budowy nowego ujęcia wody wraz z stacją uzdatniania wody.   Wspólnie z Gminą stara się o środki finansowe na realizację projektu instalacji ogniw fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Strzyżowie.

            Kandydat posiada liczne certyfikaty, nagrody i wyróżnienia tj.:
– Magister ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie,

– Specjalista ds. funduszy unijnych,
– Inspektor ds. BHP i P-POŻ,
– Ekspert wyceny pojazdów, maszyn i urządzeń,
– Uprawnienia pedagogiczne,
– Nagrody Gepardy i Gazele Biznesu od 2011 roku.

Aktywnie wspiera poprzez sponsoring, wydarzenia lokalne, imprezy sportowe oraz inicjatywy charytatywne. Zaangażowany jest również w działalność edukacyjną poprzez coroczne spotkania i konkursy organizowane w szkołach oraz akcje informacyjne prowadzone w formie ulotek i na stronie internetowej przedsiębiorstwa.