Zarząd

Zarząd Spółki tworzą obecnie:


PREZES ZARZĄDU
mgr Bogdan Żybura

 


CZŁONEK ZARZĄDU
Eugeniusz Moskal

 


CZŁONEK ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Grodzki