Zarząd

Zarząd Spółki tworzą obecnie:

Prezes

PREZES ZARZĄDU
mgr Bogdan Żybura

cz1cz2

 

 

 

 

CZŁONEK ZARZĄDU                                                CZŁONEK ZARZĄDU
Eugeniusz Moskal                                                     mgr inż. Jacek Grodzki