Informacja o nowych cenach za wodę i ścieki zatwierdzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie ogłasza, że
w drugim okresie obowiązywania taryf tj. od 29.05.2019 r. do 28.05.2020 r. na terenie Gminy Strzyżów będą obowiązywać nowe ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzją PGW Wody Polskie.

Szczegóły w załączonym poniżej pliku pdf.

Ogłoszenie taryf na drugi okres obowiązywania 29.05.2019-28.05.2020.pdf