Oferta wykupu dzierżawionych pojemników na śmieci

W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
(Dz. U. z dnia 4 stycznia 2017 r. poz. 19), Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie informuje wszystkich dzierżawców pojemników na odpady, że
z dniem 01.01.2018 r. jesteśmy zmuszeni do dokonania regulacji ceny dzierżawy w/w pojemników.

Obecnie roczny koszt dzierżawy pojemników wynosi:

Pojemniki 120 L: 12,00 + 23% VAT = 14,76 zł
Pojemniki 240 L : 24,00 + 23% VAT = 29,52 zł

Koszt dzierżawy pojemników po regulacji ceny od 01.01.2018 r. będzie wynosił:

Pojemniki 120 L: 18,00 + 23% VAT = 22,14 zł
Pojemniki 240 L: 36,00 + 23% VAT = 44,28 zł

Mając na uwadze tak znaczący wzrost kosztów dzierżawy, proponujemy Państwu wykup dzierżawionych pojemników po atrakcyjnych cenach:

Pojemniki 120 L: 45,00 + 23% VAT = 55,35 zł
Pojemniki 240 L: 70,00 + 23% VAT = 86,10 zł

Osoby zainteresowane zakupem dzierżawionych pojemników proszone są o zgłaszanie się do siedziby PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie od dnia 1 września 2017 do pokoju nr 9 w godz.
od 8°° do 14°°.

Oferta wykupu dzierżawionych pojemników obowiązuje do dnia 15 października 2017 r.

Informacja.pdf