Nominacja do Konkursu o tytuł „Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN”

LOGO1-300x207      Z przyjemnością informujemy, iż instalacja do aglomeracji i higienizacji komunalnych osadów ściekowych realizowana przez nasze Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Strzyżowie w latach 2013 – 2015, została nominowana do Konkursu o tytuł „Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN”, jako inwestycja, której innowacyjność i rozwiązania technologiczne wyróżniają się na tle innych.

      Konkurs realizowany jest przez miesięcznik „Wodociągi – Kanalizacja” przy współpracy z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie”. W konkursie „Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN” w kategorii do 30 tyś. mieszkańców zostało nominowanych 8 projektów.

     Podczas Gali Międzynarodowego Kongresu ENVICON Water towarzyszącej XXIV Międzynarodowym Targom Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN 2016”,  która odbędzie się 10 maja 2016 r. w Bydgoszczy nastąpi przyznanie tytułu laureatom i odbiór statuetek.

envicon_BANER_strona_wk

     Realizację inwestycji wartej 600 tys. zł rozpoczęto w czerwcu 2013 r. Decyzję Ministra Rolnictwa pozwalającą na wprowadzenie produktu do obrotu uzyskano w sierpniu 2014 r., natomiast pierwsze zastosowanie rolnicze otrzymanego produktu pod nazwą KLONEX miało miejsce w okresie od maja do listopada 2015 r. Inwestycja sfinansowana ze środków własnych inwestora polegała na zaprojektowaniu i budowie instalacji do aglomeracji i higienizacji osadu ściekowego. Podczas procesu osad będący odpadem przekształca się w produkt czyli organiczno-mineralny środek poprawiający właściwości gleby.

 Instalacja składa się z następujących elementów:

  • węzeł podawania osadu, który składa się z bezwałowego podajnika ślimakowego,
  • węzeł magazynowania, transportu i dozowania wapna. Wapno magazynowane jest w silosie wyposażonym w system odpylania oraz monitoring trzech stanów zapełnienia. Transport wapna realizowany jest podajnikiem ślimakowym, natomiast dozowanie mikrodozownikiem,
  • węzeł mieszania i ważenia, który składa się z mieszalnika porcjowego posadowionego na tensometrycznym układzie wagowym,
  • plac składowy na wytworzony produkt,
  • urządzenie do rozsiewania w/w nawozu.

foto1

foto3foto2

 

     Przedsiębiorstwo ze Strzyżowa jako jedno z pierwszych wdrożyło proces przeróbki osadu ściekowego na produkt (polepszacz gleby) pod nazwą KLONEX. Osad będący odpadem zgodnie z Decyzją Ministra Rolnictwa staje się pełnowartościowym nawozem, który można stosować również pod uprawy spożywcze poza okresem wegetacji. Dzięki budowie instalacji przedsiębiorstwo uzyskuje przychód ze zbywania produktu.

     Generalnym wykonawcą projektu była firma PPTHU EKOMTECH s.c. Lesław Bańczyk Adam Nierada z Orzecza.

Bogdan Żybura – Prezes Zarządu