Archiwum kategorii: PGKiM

Decyzja PPIS w Strzyżowie o przydatności wody do spożycia

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranej w dniu 20.06.2017 r. z wodociągu 100-1000 m3/24h Strzyżów – STWIERDZA PRZYDATNOŚĆ wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Decyzja o przydatności wody Wodociąg I.pdf

PREZES BOGDAN ŻYBURA – ZWYCIĘZCĄ KONKURSU NA MANAGERA ROKU 2016 WOD-KAN

foto1Pan mgr Bogdan Żybura, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie, został zwycięzcą konkursu MANAGER ROKU
w kategorii do 30 tys. mieszkańców i zdobył najbardziej prestiżowy tytuł w branży
wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce – „Manager Roku 2016 WOD-KAN”.

591c34ba0633b_p18528045_1046973802100004_580396129751145906_n

Konkurs organizowany był przez redakcję miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” przy współpracy z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie”. Nagrody wręczono 16 maja br.
w Bydgoszczy podczas uroczystej Gali II Międzynarodowego Kongresu ENVICON
WATER towarzyszącej XXV Międzynarodowym Targom Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2017.

Serdecznie gratulujemy.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Strzyżowie, zgodnie z art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

Lp.

Przedmiot
zamówienia

Rodzaj
zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość
zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym

1.

Dostawa pojazdu specjalistycznego – śmieciarka

Dostawa

Przetarg nieograniczony

370 000

II

2.

Dostawa wapna palonego wysokoreaktywanego

Dostawa

Przetarg nieograniczony

270 000

IV

3.

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne

Usługi

Przetarg nieograniczony

490 000

IV

4.

Dostawa oleju napędowego

Dostawa

Przetarg nieograniczony

450 000

IV

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM PŁUKANIU SIECI WODOCIĄGOWEJ

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
W STRZYŻOWIE INFORMUJE, ŻE W DNIU
15.05.2017r. (PONIEDZIAŁEK)
OD GODZ. 12:00 DO GODZIN POPOŁUDNIOWYCH
PLANUJE SIĘ PRZEPROWADZENIE PŁUKANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ

PROSI SIĘ ODBIORCÓW WODY O OGRANICZENIE POBORU WODY
W CZASIE PŁUKANIA.

ZA UTRUDNIENIA W KORZYSTANIU Z WODY PRZEPRASZAMY.