Archiwum autora: Administrator

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W 2018 ROKU

broszura_segregacja_2018.pdf

Poniżej przedstawiamy Państwu nowe harmonogramy wywozu odpadów stałych, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku.

Tegoroczne kalendarze, podobnie jak w roku ubiegłym zostały opracowane w czterech wersjach – dla każdego obszaru wywozu odpadów oddzielnie.

1. Łętownia, Tropie, Grodzisko, Zawadka, Dobrzechów, Wysoka Strzyżowska
harmonogram_2018_miejscowości.pdf

2. Glinik Zaborowski, Glinik Charzewski, Żarnowa, Godowa, Żyznów, Bonarówka, Brzeżanka, Gbiska oraz ulice Południowa, Batalionów Chłopskich, Ogrodowa,
Sadowa, Gajowa, Gduli, Podgórze, Zielona, Bieszczadzka, Spółdzielcza, Godowska, Stobnicka, Modrzewiowa, Dobrzańskiego, Góra Solna
harmonogram_2018_miejscowości_ulice.pdf

3. Strona wschodnia miasta Strzyżów: Mostowa, Łukowa, Patryna, Witosa,
Grunwaldzka, Aleja Weissa, Findysza, Słowackiego, Rzeszowska, Tunelowa,
Żarnowska, Tepera, Niepodległości, Szczepankiewicza, Konieczkowskiego, Armii Krajowej, Zadworze, Przecławczyka, Mickiewicza, Parkowa, Koczeli, Zawale,
Czarnieckiego, Mariacka, Kmicica, Jagiełły, Wołodyjowskiego, Juranda, Kordeckiego, Ratośniówki, Zawiszy, Polna, Prusa, Plac Jana Pawła II, Konopnickiej, Staszica, Sienkiewicza, Przybosia, Niemcewicza, Kochanowskiego, Kołłątaja, Reja, A. Hajduk, Rzemieślnicza, Dem. Armii Krajowej, Sikorskiego, Bohaterów Getta, Wschodnia,
K. Urbanowicz, Kruszewskiego, Strzeżowczyka, Działy, Partyzantów, Leśna,
Kramarczyka, 700-lecia
harmonogram_2018_strona_wschodnia.pdf

4. Strona zachodnia miasta Strzyżów: Sanocka, Kilińskiego, Dąbrowskiego, Rynek, Andersa, Przekopna, Szopena, Zajączkowskiego, Mieszka I, Chrobrego, Goslara, 1-go Maja, Rędziny, Pitery, Kosiaka, 1000-lecia, 3-go Maja, Piękna, 8-go Marca, Słoneczna, Łukasiewicza, Sobieskiego, Kombatantów, Sportowa, Olimpijska,
Górnickiego, Narciarska, Szczerbińskiego, B. Czecha, Wilczaka, Tałasiewicza,
Kusocińskiego, Leśniaka, Głowackiego, Kościuszki, Graniczna
harmonogram_2018_strona_zachodnia.pdf

 

Decyzja PPIS w Strzyżowie w sprawie przydatności wody do spożycia

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranej w dniu 05.12.2017 r. z wodociągu 100-1000 m3/24h Strzyżów – STWIERDZA PRZYDATNOŚĆ wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Decyzja_PPIS_w_Strzyzowie_12_2017.pdf

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM PŁUKANIU SIECI WODOCIĄGOWEJ

PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie zawiadamia odbiorców wody, że w dniu 4 grudnia 2017 r.
(tj. poniedziałek) począwszy od godziny 10:00 do godzin popołudniowych
, planowane jest przeprowadzenie płukania sieci wodociągowej na terenie miasta.

Prosi się odbiorców wody o ograniczenie do minimum poboru wody.

Za utrudnienia przepraszamy

Pismo do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oczekuje na podpis Prezydenta. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” liczy, że ustawa, do której Izba zgłaszała liczne poprawki i wielokrotnie wskazywała mankamenty tego aktu prawa, spotka się z prezydenckim wetem.

W dniu 6 listopada 2017 r., IGWP wspólnie ze Związkiem Miast Polskich wystosowały petycję skierowaną do Senatu RP dotyczącą procesu legislacyjnego nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przy poparciu większości firm wodociągowych, między innymi i PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie.

Niestety, do dnia dzisiejszego do IGWP nie wpłynęła odpowiedź ze strony Marszałka Senatu, natomiast ustawa 10 listopada 2017 r. została przyjęta przez Senat RP bez uwag.

Z kolei 14 listopada 2017 r. Związek Miast Polskich w imieniu całego środowiska samorządowego wystosował do Prezydenta RP Andrzeja Dudy pismo z prośbą o weto dla ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
W liście do Andrzej Dudy, ZMP wnioskuje o odmowę podpisania ustawy z dnia 27 października 2017 roku
i przekazanie jej Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Związek Miast Polskich w komunikacie podanym na swojej stronie internetowej zapowiada, że „w przypadku nie podzielenia przez Prezydenta zarzutów strony samorządowej pod adresem ustawy, mając na względzie istotne wątpliwości natury konstytucyjnej, Prezes ZMP prosi o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego
z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z Konstytucją.”

ZMP w swoim wystąpieniu podkreśla, że reprezentuje stanowisko całego środowiska samorządowego, jak również znacznej liczby podmiotów komunalnych działających w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Pismo_do_Pana_Prezydenta